Logo Search packages:      
Sourcecode: letodms version File versions  Download package

lang.inc

<?php
//  MyDMS. Document Management System
//  Copyright (C) 2002-2005 Markus Westphal
//  Copyright (C) 2006-2008 Malcolm Cowe
//  Copyright (C) 2010 Matteo Lucarelli
//
//  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
//  it under the terms of the GNU General Public License as published by
//  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
//  (at your option) any later version.
//
//  This program is distributed in the hope that it will be useful,
//  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
//  GNU General Public License for more details.
//
//  You should have received a copy of the GNU General Public License
//  along with this program; if not, write to the Free Software
//  Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

$text = array();
$text["accept"] = "Accept";
$text["access_denied"] = "Geen toegang.";
$text["access_inheritance"] = "Toegang overerfd";
$text["access_mode"] = "Toegang modus";
$text["access_mode_all"] = "Alle machtigingen";
$text["access_mode_none"] = "Geen toegang";
$text["access_mode_read"] = "Lees rechten";
$text["access_mode_readwrite"] = "Lees en Schrijf rechten";
$text["access_permission_changed_email"] = "Machtigingen gewijzigd";
$text["actions"] = "Acties";
$text["add"] = "Toevoegen";
$text["add_doc_reviewer_approver_warning"] = "N.B. Documenten zijn automatisch gemarkeeerd als [Gepubliceerd] als geen [Autoriseerder] of [Controleur] is toegewezen.";
$text["add_document"] = "Document toevoegen";
$text["add_document_link"] = "Link toevoegen";
$text["add_event"] = "Activiteit toevoegen";
$text["add_group"] = "Nieuwe groep toevoegen";
$text["add_member"] = "Lid toevoegen";
$text["add_subfolder"] = "Subfolder/map toevoegen";
$text["add_user"] = "Nieuwe gebruiker toevoegen";
$text["admin"] = "Administrator";
$text["admin_tools"] = "Admin-Tools";
$text["all_documents"] = "Alle Documenten";
$text["all_pages"] = "Alle";
$text["all_users"] = "Alle gebruikers";
$text["already_subscribed"] = "Already subscribed";
$text["and"] = "en";
$text["approval_deletion_email"] = "Goedkeuring verzoek verwijderd";
$text["approval_group"] = "Goedkeuring Groep";
$text["approval_request_email"] = "Goedkeuring verzoek";
$text["approval_status"] = "Goedkeuring Status";
$text["approval_submit_email"] = "Uitgevoerde [Goedkeuring]";
$text["approval_summary"] = "Goedkeuring Samenvatting";
$text["approval_update_failed"] = "Fout bij bijwerken Goedkeuring status. Bijwerken mislukt.";
$text["approvers"] = "Autoriseerders";
$text["april"] = "april";
$text["archive_creation"] = "Archief aanmaken"; 
$text["archive_creation_warning"] = "Met deze handeling maakt U een Archief aan van alle bestanden in het DMS. Na het aanmaken van het Archief, wordt deze opgeslagen in de data-map van uw server.<br>Waarschuwing: een leesbaar Archief kan niet worden gebruikt voor server back-up doeleinde.";
$text["assign_approvers"] = "Aangewezen [Goedkeurders]";
$text["assign_reviewers"] = "Aangewezen [Controleurs]";
$text["assign_user_property_to"] = "Wijz gebruikers machtigingen toe aan";
$text["assumed_released"] = "aangenomen status: Gepubliceerd";
$text["august"] = "augustus";
$text["automatic_status_update"] = "Automatische Status wijziging";
$text["back"] = "Go Terug";
$text["backup_list"] = "Bestaande backup lijst";
$text["backup_remove"] = "Verwijder backup bestand";
$text["backup_tools"] = "Backup tools"; 
$text["between"] = "tussen";
$text["calendar"] = "Kalender";
$text["cancel"] = "Cancel";
$text["cannot_assign_invalid_state"] = "Kan document niet aanpassen in deze status";
$text["cannot_change_final_states"] = "Waarschuwing: U kunt de Status [afgewezen], [vervallen], [in afwachting van] (nog) niet wijzigen.";
$text["cannot_delete_yourself"] = "Cannot delete yourself";
$text["cannot_move_root"] = "Foutmelding: U kunt de bron/root folder/map niet verplaatsen.";
$text["cannot_retrieve_approval_snapshot"] = "Niet mogelijk om [Goedgekeurde] status voor de huidige versie van dit document te verkrijgen.";
$text["cannot_retrieve_review_snapshot"] = "Niet mogelijk om [Controle] status voor de huidige versie van dit document te verkrijgen.";
$text["cannot_rm_root"] = "Foutmelding: U kunt de bron/root folder/map niet verwijderen.";
$text["change_assignments"] = "Wijzig taken/toewijzingen";
$text["change_status"] = "Wijzig Status";
$text["choose_category"] = "Selecteer a.u.b.";
$text["choose_group"] = "Selecteer Groep";
$text["choose_target_document"] = "Selecteer Document";
$text["choose_target_folder"] = "Selecteer folder/map";
$text["choose_user"] = "Selecteer Gebruiker";
$text["comment_changed_email"] = "Commentaar gewijzigd";
$text["comment"] = "Commentaar";
$text["comment_for_current_version"] = "Versie van het commentaar";
$text["confirm_pwd"] = "Bevestig wachtwoord";
$text["confirm_rm_backup"] = "Weet U zeker dat U het bestand \"[arkname]\" wilt verwijderen?<br>Let op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_document"] = "Weet U zeker dat U het document \"[documentname]\" wilt verwijderen?<br>Pas op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_dump"] = "Weet U zeker dat U het bestand \"[dumpname]\" wilt verwijderen?<br>Let op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_event"] = "Weet U zeker dat U de activiteit \"[name]\" wilt verwijderen?<br>Let op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_file"] = "Weet U zeker dat U file \"[name]\" van document \"[documentname]\" wilt verwijderen?<br>Let op: Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_folder"] = "Weet U zeker dat U de folder/map \"[foldername]\" en haar inhoud wilt verwijderen?<br>Pas op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_folder_files"] = "Weet U zeker dat U alle bestanden en subfolders/-mappen van de folder/map \"[foldername]\" wilt verwijderen?<br>Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_group"] = "Weet U zeker dat U de Groep \"[groupname]\" wilt verwijderen?<br>Let op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_log"] = "Weet U zeker dat U het logbestand \"[logname]\" wilt verwijderen?<br>Let op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_user"] = "Weet U zeker dat U de Gebruiker \"[username]\" wilt verwijderen?<br>Let op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["confirm_rm_version"] = "Weet U zeker dat U deze versie van het documetn \"[documentname]\" wilt verwijderen?<br>Pas op: deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.";
$text["content"] = "Home";
$text["continue"] = "Doorgaan";
$text["creation_date"] = "Aangemaakt";
$text["current_version"] = "Huidige versie";
$text["december"] = "december";
$text["default_access"] = "Standaard toegang";
$text["default_keywords"] = "Beschikbare sleutelwoorden";
$text["delete"] = "Verwijderen";
$text["details"] = "Details";
$text["details_version"] = "Details voor versie: [version]";
$text["disclaimer"] = "Dit is een beveiligde omgeving. Gebruik is alleen toegestaan voor geautoriseerde leden. Ongeautoriseerde toegang kan worden bestraft overeenkomstig (inter)nationale wetgeving.";
$text["document_already_locked"] = "Dit document is al geblokkeerd";
$text["document_deleted"] = "Document verwijders"; 
$text["document_deleted_email"] = "Document verwijderd";
$text["document"] = "Document";
$text["document_infos"] = "Document Informatie";
$text["document_is_not_locked"] = "Dit document is niet geblokkeerd";
$text["document_link_by"] = "Linked by";
$text["document_link_public"] = "Publiek";
$text["document_moved_email"] = "Document verplaatst";
$text["document_renamed_email"] = "Document hernoemd";
$text["documents"] = "Documenten";
$text["documents_in_process"] = "Documenten in behandeling";
$text["documents_locked_by_you"] = "Documenten door U geblokkeerd";
$text["document_status_changed_email"] = "Document status gewijzigd";
$text["documents_to_approve"] = "Documenten die wachten op uw goedkeuring";
$text["documents_to_review"] = "Documenten die wachten op uw controle";
$text["documents_user_requiring_attention"] = "Eigen documenten die (nog) aandacht behoeven";
$text["document_title"] = "Document '[documentname]'";
$text["document_updated_email"] = "Document bijgewerkt";
$text["does_not_expire"] = "Verloopt niet";
$text["does_not_inherit_access_msg"] = "<a class=\"inheritAccess\" href=\"[inheriturl]\">Erft toegang</a>";
$text["download"] = "Download";
$text["draft_pending_approval"] = "Draft - in afwachting van goedkeuring";
$text["draft_pending_review"] = "Draft - in afwachting van controle";
$text["dump_creation"] = "DB dump aanmaken"; 
$text["dump_creation_warning"] = "M.b.v. deze functie maakt U een DB dump file. het bestand wordt opgeslagen in uw data-folder op de Server";
$text["dump_list"] = "Bestaande dump files";
$text["dump_remove"] = "Verwijder dump file";
$text["edit_comment"] = "Wijzig commentaar";
$text["edit_default_keyword_category"] = "Wijzig categorien";
$text["edit_document_access"] = "Wijzig toegang";
$text["edit_document_notify"] = "Document Notificatie Lijst";
$text["edit_document_props_again"] = "Wijzig document opnieuw";
$text["edit"] = "Wijzigen";
$text["edit_event"] = "Activiteit wijzigen";
$text["edit_existing_access"] = "Wijzig toegangslijst";
$text["edit_existing_notify"] = "Wijzig Notificatie lijst";
$text["edit_folder_access"] = "Wijzig toegang";
$text["edit_folder_notify"] = "Folder Notificatie Lijst";
$text["edit_folder_props_again"] = "Wijzig folder eigenschappen opnieuw";
$text["edit_group"] = "Wijzig Groep";
$text["edit_user_details"] = "Wijzig gebruiker Details";
$text["edit_user"] = "Wijzig gebruiker";
$text["email"] = "E-mail";
$text["email_footer"] = "U kunt altijd uw e-mail instellingen wijzigen via de 'Mijn Account' opties"; 
$text["email_header"] = "Dit is een automatisch gegeneerd bericht van de DMS server."; 
$text["empty_notify_list"] = "Geen gegevens";
$text["error_occured"] = "Er is een fout opgetreden";
$text["event_details"] = "Activiteit details";
$text["expired"] = "Verlopen";
$text["expires"] = "Verloopt";
$text["expiry_changed_email"] = "Verloop datum gewijzigd";
$text["february"] = "februari";
$text["file"] = "Bestand";
$text["files_deletion"] = "Bestanden verwijderen"; 
$text["files_deletion_warning"] = "Met deze handeling verwijdert U ALLE bestandenuit het DMS. Versie informatie blijft beschikbaar"; 
$text["files"] = "Bestanden";
$text["file_size"] = "Bestand omvang";
$text["folder_contents"] = "Folder Inhoud";
$text["folder_deleted_email"] = "Folder/map verwijderd";
$text["folder"] = "Folder/map"; 
$text["folder_infos"] = "Folder Eigenschappen";
$text["folder_moved_email"] = "Folder/map verplaatst";
$text["folder_renamed_email"] = "Folder/map hernoemd";
$text["folders_and_documents_statistic"] = "Content overzicht";
$text["folders"] = "Folders/maps";
$text["folder_title"] = "Folder/map naam '[foldername]'";
$text["friday"] = "Vrijdag";
$text["from"] = "Van";
$text["global_default_keywords"] = "Algemene sleutelwoorden";
$text["group_approval_summary"] = "Groep [Goedkeuring] samenvatting";
$text["group_exists"] = "Groep bestaat reeds.";
$text["group"] = "Groep";
$text["group_management"] = "Groepen management";
$text["group_members"] = "Groep leden";
$text["group_review_summary"] = "Groep [Controle] samenvatting";
$text["groups"] = "Groepen";
$text["guest_login_disabled"] = "Gast login is uitgeschakeld.";
$text["guest_login"] = "Login als Gast";
$text["help"] = "Help";
$text["human_readable"] = "Leesbaar Archief"; 
$text["include_documents"] = "Inclusief documenten";
$text["include_subdirectories"] = "Inclusief subfolders/-mappen";
$text["individuals"] = "Individuen";
$text["inherits_access_msg"] = "Toegang is (over/ge)erfd..<p><a class=\"inheritAccess\" href=\"[copyurl]\">Kopie lijst overerfde toegang</a><br><a class=\"inheritAccess\" href=\"[emptyurl]\">Begin met lege toegangslijst</a>";
$text["internal_error_exit"] = "Interne fout. Niet mogelijk om verzoek uit de voeren. Systeem stopt.";
$text["internal_error"] = "Interne fout";
$text["invalid_access_mode"] = "Foutmelding: verkeerde toegangsmode";
$text["invalid_action"] = "Foutieve actie";
$text["invalid_approval_status"] = "Foutieve autorisatie status";
$text["invalid_create_date_end"] = "Foutieve eind-datum voor het maken van een periode.";
$text["invalid_create_date_start"] = "Foutieve begin-datum voor het maken van een periode.";
$text["invalid_doc_id"] = "Foutieve Document ID";
$text["invalid_file_id"] = "Foutieve Bestand ID";
$text["invalid_folder_id"] = "Foutieve Folder/Map ID";
$text["invalid_group_id"] = "Foutieve Groep ID";
$text["invalid_link_id"] = "Foutieve link identifier";
$text["invalid_review_status"] = "Foutieve Controle Status";
$text["invalid_sequence"] = "Foutieve volgorde waarde";
$text["invalid_status"] = "Foutieve Document Status";
$text["invalid_target_doc_id"] = "Foutieve Doel Document ID";
$text["invalid_target_folder"] = "Foutieve Doel Folder ID";
$text["invalid_user_id"] = "Foutieve Gebruiker ID";
$text["invalid_version"] = "Invalid Document Version";
$text["is_hidden"] = "Afschermen van Gebruikerslijst";
$text["january"] = "januari";
$text["js_no_approval_group"] = "Selecteer a.u.b. een Goedkeuring Groep";
$text["js_no_approval_status"] = "Selecteer a.u.b. een Goedkeuring Status";
$text["js_no_comment"] = "Er zijn geen commentaren";
$text["js_no_email"] = "Voer uw e-mail adres in";
$text["js_no_file"] = "Selecteer een bestand";
$text["js_no_keywords"] = "Specificeer een aantal sleutelwoorden";
$text["js_no_login"] = "Voer een Gebruikersnaam in";
$text["js_no_name"] = "Voer een naam in";
$text["js_no_override_status"] = "Selecteer de nieuwe [override] status";
$text["js_no_pwd"] = "U moet uw wachtwoord invoeren";
$text["js_no_query"] = "Voer een zoekvraag in";
$text["js_no_review_group"] = "Selecteer a.u.b. een Controleursgroep";
$text["js_no_review_status"] = "Selecteer a.u.b. een Controle status";
$text["js_pwd_not_conf"] = "Wachtwoord en bevestiging wachtwoord zijn niet identiek";
$text["js_select_user_or_group"] = "Selecteer tenminste een Gebruiker of Groep";
$text["js_select_user"] = "Selecteer een Gebruiker";
$text["july"] = "july";
$text["june"] = "juni";
$text["keyword_exists"] = "Sleuelwoord bestaat al";
$text["keywords"] = "Sleutelwoorden";
$text["language"] = "Talen";
$text["last_update"] = "Laatste Update";
$text["linked_documents"] = "Gerelateerde Documenten";
$text["linked_files"] = "Bijlagen"; 
$text["local_file"] = "Lokaal bestand";
$text["lock_document"] = "Blokkeer";
$text["lock_message"] = "Dit document is geblokkeerd door <a href=\"mailto:[email]\">[username]</a>. Alleen geautoriseerde Gebruikers kunnen het de-blokeren.";
$text["lock_status"] = "Status";
$text["login_error_text"] = "Invoer fout: Gebruikersnaam en/of wachtwoord is fout.";
$text["login_error_title"] = "Login fout";
$text["login_not_given"] = "Er is geen Gebruikersnaam ingevoerd";
$text["login_ok"] = "Login geslaagd";
$text["log_management"] = "Log files management";
$text["logout"] = "Log uit";
$text["manager"] = "Beheerder";
$text["march"] = "maart";
$text["max_upload_size"] = "Maximum upload omvang voor ieder bestand";
$text["may"] = "mei";
$text["monday"] = "Maandag";
$text["month_view"] = "Maand Overzicht";
$text["move_document"] = "Verplaats document";
$text["move_folder"] = "Verplaats Folder/map";
$text["move"] = "Verplaats";
$text["my_account"] = "Mijn Account";
$text["my_documents"] = "Mijn Documenten";
$text["name"] = "Naam";
$text["new_default_keyword_category"] = "Categorie Toevoegen";
$text["new_default_keywords"] = "Sleutelwoorden toevogen";
$text["new_document_email"] = "Nieuw document";
$text["new_file_email"] = "Nieuwe bijlage";
$text["new_folder"] = "New folder";
$text["new"] = "Nieuwe"; 
$text["new_subfolder_email"] = "Nieuwe folder/map";
$text["new_user_image"] = "Nieuwe afbeelding";
$text["no_action"] = "Geen actie nodig";
$text["no_approval_needed"] = "No approval pending.";
$text["no_attached_files"] = "No attached files";
$text["no_default_keywords"] = "Geen Sleutelwoorden beschikbaar";
$text["no_docs_locked"] = "No documents locked.";
$text["no_docs_to_approve"] = "Er zijn momenteel geen documenten die Goedkeuring behoeven.";
$text["no_docs_to_look_at"] = "No documents that need attention.";
$text["no_docs_to_review"] = "Er zijn momenteel geen documenten die Controle behoeeven.";
$text["no_group_members"] = "Deze Groep heeft geen leden";
$text["no_groups"] = "Geen Groepen";
$text["no_linked_files"] = "No linked files";
$text["no"] = "Nee";
$text["no_previous_versions"] = "Geen andere versie(s) gevonden";
$text["no_review_needed"] = "No review pending.";
$text["notify_added_email"] = "U bent toegevoegd aan de [notificatie lijst]";
$text["notify_deleted_email"] = "U bent verwijderd van de [notificatie lijst]";
$text["no_update_cause_locked"] = "U kunt daarom dit document niet bijwerken. Neem contact op met de persoon die het document heeft geblokkeerd.";
$text["no_user_image"] = "Geen afbeelding(en) gevonden";
$text["november"] = "november";
$text["obsolete"] = "Overtollig";
$text["october"] = "oktober";
$text["old"] = "Oude"; 
$text["only_jpg_user_images"] = "U mag alleen .jpg afbeeldingen gebruiken als gebruikersafbeeldingen.";
$text["owner"] = "Eigenaar";
$text["ownership_changed_email"] = "Eigenaar gewijzigd";
$text["password"] = "Wachtwoord";
$text["personal_default_keywords"] = "Persoonlijke sleutelwoorden";
$text["previous_versions"] = "Vorige versies";
$text["rejected"] = "Afgewezen";
$text["released"] = "Gepubliceerd";
$text["removed_approver"] = "is verwijderd van de lijst van [Goedkeurders].";
$text["removed_file_email"] = "Verwijderde bijlage";
$text["removed_reviewer"] = "is verwijderd van de lijst van [Controleurs].";
$text["results_page"] = "Resultaten pagina";
$text["review_deletion_email"] = "Controle verzoek gewijzigd";
$text["reviewer_already_assigned"] = "is reeds aangewezen als [Controleur]";
$text["reviewer_already_removed"] = "is reeds verwijderd van het [Controle] process of heeft reeds [Controle] uitgevoerd";
$text["reviewers"] = "[Controleurs]";
$text["review_group"] = "[Controle] Groep";
$text["review_request_email"] = "Controle verzoek";
$text["review_status"] = "[Controle] Status";
$text["review_submit_email"] = "Uitgevoerde [Controle]";
$text["review_summary"] = "[Controle] Samenvatting";
$text["review_update_failed"] = "Foutmelding: fout bij bijwerken [Controle] Status. Bijwerken mislukt.";
$text["rm_default_keyword_category"] = "Verwijder Categorie";
$text["rm_document"] = "Verwijder Document";
$text["rm_file"] = "Verwijder bestand"; 
$text["rm_folder"] = "Verwijder folder/map";
$text["rm_group"] = "Verwijder deze Groep";
$text["rm_user"] = "Verwijder deze Gebruiker";
$text["rm_version"] = "Verwijder versie";
$text["role_admin"] = "Administrator";
$text["role_guest"] = "Guest";
$text["role"] = "Role";
$text["saturday"] = "Zaterdag";
$text["save"] = "Opslaan";
$text["search_in"] = "Zoek in";
$text["search_mode_and"] = "alle woorden";
$text["search_mode_or"] = "tenminste 1 woord";
$text["search_no_results"] = "Er zijn geen documenten gevonden die aan uw zoekvraag voldoen";
$text["search_query"] = "Zoeken naar";
$text["search_report"] = " [count] documenten gevonden";
$text["search_results_access_filtered"] = "Zoekresultaten kunnen content bevatten waar U geen toegang toe heeft.";
$text["search_results"] = "Zoekresultaten";
$text["search"] = "Zoeken";
$text["search_time"] = "Verstreken tijd: [time] sec.";
$text["selection"] = "Selectie";
$text["select_one"] = "Selecteer een";
$text["september"] = "september";
$text["seq_after"] = "Na \"[prevname]\"";
$text["seq_end"] = "Op het einde";
$text["seq_keep"] = "Behoud Positie";
$text["seq_start"] = "Eerste positie";
$text["sequence"] = "Volgorde";
$text["set_expiry"] = "Set Verlopen";
$text["set_owner_error"] = "Error setting owner";
$text["set_owner"] = "Set Eigenaar";
$text["signed_in_as"] = "Ingelogd als:";
$text["sign_out"] = "Log uit";
$text["space_used_on_data_folder"] = "Gebruikte diskomvang in data folder";
$text["status_approval_rejected"] = "Draft Goedkeuring [Afgewezen]";
$text["status_approved"] = "Goedgekeurd";
$text["status_approver_removed"] = "[Goedkeurder] verwijderd van dit proces";
$text["status_not_approved"] = "Not goedgekeurd";
$text["status_not_reviewed"] = "Not gecontroleerd";
$text["status_reviewed"] = "Gecontroleerd";
$text["status_reviewer_rejected"] = "Draft Controle [Afgewezen]";
$text["status_reviewer_removed"] = "[Controleur] verwijderd van dit proces";
$text["status"] = "Status";
$text["status_unknown"] = "Onbekend";
$text["storage_size"] = "Omvang opslag";
$text["submit_approval"] = "Verzend [Goedkeuring]";
$text["submit_login"] = "Log in";
$text["submit_review"] = "Verzend [Controle]";
$text["sunday"] = "Zondag";
$text["theme"] = "Thema";
$text["thursday"] = "Donderdag";
$text["toggle_manager"] = "Wijzig Beheerder";
$text["to"] = "Aan";
$text["tuesday"] = "Dinsdag";
$text["under_folder"] = "In folder/map";
$text["unknown_command"] = "Opdracht niet herkend.";
$text["unknown_group"] = "Onbekende Groep ID";
$text["unknown_id"] = "Onbekende id";
$text["unknown_keyword_category"] = "Onbekende sleutelwoord categorie";
$text["unknown_owner"] = "Onbekende eigenaar ID";
$text["unknown_user"] = "Onbekende gebruiker";
$text["unlock_cause_access_mode_all"] = "U kunt toch e.e.a. bijwerken omdat U machtiging \"all\" heeft. Blokkering wordt automatisch opgeheven.";
$text["unlock_cause_locking_user"] = "U kunt toch e.e.a. bijwerken omdat U degene bent die dit heeft geblokeerd. Blokkering wordt automatisch opgeheven.";
$text["unlock_document"] = "De-blokkeer";
$text["update_approvers"] = "Bijwerken lijst van [Goedkeurders]";
$text["update_document"] = "Bijwerken";
$text["update_info"] = "Bijwerken informatie";
$text["update_locked_msg"] = "Dit document is geblokkeerd.";
$text["update_reviewers"] = "Bijwerken lijst van [Controleurs]";
$text["update"] = "Bijwerken";
$text["uploaded_by"] = "Ge-upload door";
$text["uploading_failed"] = "Upload misljukt. Neem contact op met de [Administrator].";
$text["use_default_keywords"] = "Gebruik bestaande sleutelwoorden";
$text["user_exists"] = "Gebruikers bestaat reeds.";
$text["user_image"] = "Afbeelding";
$text["user_info"] = "Gebruikers informatie";
$text["user_list"] = "Lijst van Gebruikers";
$text["user_login"] = "Gebruikersnaam";
$text["user_management"] = "Gebruikers management";
$text["user_name"] = "Voornaam en naam";
$text["users"] = "Gebruikers";
$text["user"] = "Gebruiker";
$text["version_deleted_email"] = "Versie verwijderd";
$text["version_info"] = "Versie Informatie";
$text["versioning_file_creation"] = "Aanmaken bestand versies"; 
$text["versioning_file_creation_warning"] = "Met deze handeling maakt U een bestand aan die de versie voortgang informatie van een compleet DMS bevat. Na het aanmaken wordt ieder bestand opgelsagen in de document folder.";
$text["versioning_info"] = "Versie eigenschappen";
$text["version"] = "Versie";
$text["view_online"] = "Bekijk online";
$text["warning"] = "Waarschuwing";
$text["wednesday"] = "Woensdag";
$text["week_view"] = "Week Overzicht";
$text["year_view"] = "Year Overzicht";
$text["yes"] = "Ja";
?>

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index